logo
0
Search
Generic filters
Search in excerpt
0

נגישות בסניפים

לקוח עם מוגבלות יכול להגיע לעסק?

לפני פתח העסק קיימת רחבה פנויה כדי שלקוח המתנייד בעזרת כיסא גלגלים יוכל להגיע לדלת.

לקוח עם מוגבלות יכול להיכנס לעסק?

רוחב הפתח הוא לפחות 75 סנטימטרים כדי שלקוח המתנייד בעזרת הליכון, קביים או כסא גלגלים יכול להגיע לדלת.

לקוח עם מוגבלות יכול לנוע בתוך העסק?

קומת המסחר מונגשת וממוקמת בקומת הכניסה .

רוחב הדרך שמובילה מפתח העסק עד לעמדת השירות הוא לפחות 90 סנטימטרים.

ליד עמדת השירות יש שטח מספיק גדול עבור סיבוב של כיסא גלגלים.

דלפק השירות נגיש ללקוח עם מוגבלות?

דלפק השירות נמוך כדי לשרת בנוחות לקוחות נמוכי קומה או לקוחות בכיסאות גלגלים.

הדלפק פנוי מחפצים המסתירים את פני נותן השירות, כך שלקוח עם מוגבלות שמיעה יוכל לקרוא את שפתיו של נותן השירות.

השילוט נגיש?

השלטים פשוטים וברורים, כתובים באותיות ברורות וגדולות, וממומקמים בגובה העיניים. 

נותנים שירות נגיש?

אנו שואלים, מציעים עזרה: בהורדת מוצר ממדף, באריזה וסחיבה של מוצרים ובמילוי טפסים.

מתן שירות בכל ערוצי התקשורת:

  • פנים אל פנים.
  • באתר האינטרנט.
  • בטלפון
  • בדואר
  • דואר אלקטרוני, פקסימיליה, ואפליקציות מסרונים.

תקשורת עם לקוחות פנים אל פנים?

מתאפשרת קדימות בתור ללקוחות עם מוגבלות בהתאם לבקשתם.

הפנים גלויות ומוארות היטב ללא סנוור וללא צל, כך שאדם עם מוגבלות שמיעה יכול לקרוא שפתיים.

כיצד השירות נגיש בעסק?

המסמכים בשפה פשוטה וברורה: אוצר מילים יומיומי, משפטים קצרים, ללא ראשי תיבות וקיצורים, מידע המכיל את עיקרי הדברים.

לבקשת אדם עם מוגבלות, מסייעים במילוי טפסים, בהקראה או בכתיבה. לאנשים שמבקשים, שולחים את הקובץ של המסמך. 

איך אנחנו מתקשרים בטלפון?

  • דיבור ברור ובקצב לא מהיר נשאלות שאלות כדי לשפר את התקשורת.
  • מדברים ישירות לשפופרת, נמנעים משימוש ברמקול (speaker) ונמנעים מרעשי רקע.
  • הקלטת ההודעה ברורה, בקצב איטי וללא מוזיקת רקע. אפשרות מעבר למוקדן עם תחילת השיחה.

חניונים וחניות לנכים:

בסניף ירושלים:

ברחבת החניה הסמוכה לעסק קיימת חניית נכים שממנה מתאפשרת גישה לעסק (רחוב האומן 18).

בסניף ת"א:

ברחבת החניה הסמוכה לעסק קיימת חניית נכים שממנה מתאפשרת גישה לעסק (רחוב שלבים 27).

תחנות האוטובוס הקרובות ביותר:

בסניף ירושלים:

תחנת האוטובוס הקרובה ביותר נמצאת במורד רחוב האומן במרחק של 500 מטרים מהעסק.

בסניף ת"א:

תחנת האוטובוס הקרובה ביותר נמצאת ברחוב שלבים במרחק של 300 מטרים מהעסק.

הנחיות להגעה מהרחוב לבניין ובתוכו:

בסניף ירושלים:

הגישה לעסק הינה מהכניסה לבניין ברחוב האומן 24 דרך שביל גישה מונגש לכיסאות גלגלים.

בסניף ת"א:

הגישה המונגשת לעסק הינה מרחוב קיבוץ גלויות 21 בתאום מראש מול אחראי הנגשה.

שירותי נכים:

בסניף ירושלים:

בקרבת העסק קיימים שירותים נגישים (קניון לב תלפיות).

בסניף ת"א:

בעסק קיימים שירותים נגישים.

רמפות :

בסניף ירושלים יש רמפת גישה בכניסה לעסק.

מעליות וכיוצא באלה:

הגישה לעסק אינה כרוכה בשימוש במעליות וכיוצא בזה.

אנשי הקשר בנושאי הנגשה :

בסניף ירושלים: ערן. 

בסניף ת"א: דניאל.

0
דילוג לתוכן